CENNÍK

Pre Vašu prvú informáciu o cene za výrobu diela slúži tento cenník. Obsahuje však len základné typy vzorov, ktoré možno u nás realizovať. Vami požadované dielo môže vzniknúť výberom z cenníka, výberom kombinácie niekoľkých variantov z cenníka, alebo vôbec nemusí korešpondovať s cenníkovými vzormi (fotografia, nákres, obrázok) je viac ako dostačujúci motív podľa ktorého pre Vás vypracujeme ponuku. Cenník však poskytuje len čiastočný výpočet ceny za dielo (cena za výrobu diela). Celková cena sa odvíja od množstva faktorov (počet realizovaných kusov, typ zvolených polotovarov, aktuálna cena materiálov na trhu) a od služieb (montáž diela, montáž elektrických pohonov, typ povrchovej úpravy), ktoré si vyberiete z našej ponuky. V cene niesú kalkulované detailné položky (kľučky, štítky, pánty) ktoré je nutné vybrať spolu s Vami.

Privítame ak k Vašej e-mailovej požiadavke pripojíte aj obrázok či skicu. Cenovú ponuku vieme potom vypracovať spoľahlivejšie.
Svoje požiadavky zasielajte na: +421 907 217 319